برج بین المللی تهران

توضیحات :


تاریخ شروع پروژه : آبان ماه 1397
تاریخ پایان پروژه : در حال اجرا
نوع درب های به کار رفته :کرو ، تلسکوپی و اسلایدینگ
موقعیت مکانی : اتوبان حکیم کردستان