برج میلاد

توضیحات :


تاریخ شروع :1387
تاریخ پایان : 1387
موقعیت مکانی : جنوب محله شهرک غرب و شمال کوی نصر در منطقه 2 شهرداری تهران