جک پارکینگی بازویی

نام جک پارکینگی بازویی

جک پارکینگی بازویی -

مکانیزم موتور

الکترومکانیکی - هیدرولیکی -

دانلود کاتالوگ

در حال حاضر کاتالوگ اضافه نشده است.

توضیحات :

این نوع جکها سه دسته دارند : جکهای پرو ماتیک ، الکترومکانیک و هیدرولیک.
جکهای پروماتیک نوعی از جکهای بادی هستند که نسل اول جکها بوده اند و در حال حاضر منسوخ شده اند.
جکهای الکترومکانیک نیروی برق را به مکانیکی تبدیل می کنند و قدرت لیفت آنها حداکثر 800 کیلوگرم می باشد .
جکهای هیدرولیک به وسیله روغن هیدرولیک کار می کنند ، تردد آنها نامحدود است و توان قدرت لیفت آنها تا 1500 کیلوگرم میباشد.

ارسال نظر کاربران
شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر دهید