جک پارکینگی بازویی

این نوع جکها سه دسته دارند : جکهای پرو ماتیک ، الکترومکانیک و هیدرولیک.
جکهای پروماتیک نوعی از جکهای بادی هستند که نسل اول جکها بوده اند و در حال حاضر منسوخ شده اند.
جکهای الکترومکانیک نیروی برق را به مکانیکی تبدیل می کنند و قدرت لیفت آنها حداکثر 800 کیلوگرم می باشد .
جکهای هیدرولیک به وسیله روغن هیدرولیک کار می کنند ، تردد آنها نامحدود است و توان قدرت لیفت آنها تا 1500 کیلوگرم میباشد.

این نوع جکها سه دسته دارند : جکهای پرو ماتیک ، الکترومکانیک و هیدرولیک.
جکهای پروماتیک نوعی از جکهای بادی هستند که نسل اول جکها بوده اند و در حال حاضر منسوخ شده اند.
جکهای الکترومکانیک نیروی برق را به مکانیکی تبدیل می کنند و قدرت لیفت آنها حداکثر 800 کیلوگرم می باشد .
جکهای هیدرولیک به وسیله روغن هیدرولیک کار می کنند ، تردد آنها نامحدود است و توان قدرت لیفت آنها تا 1500 کیلوگرم میباشد.

نام جک پارکینگی بازویی
جک پارکینگی بازویی
مکانیزم موتور
الکترومکانیکی
هیدرولیکی

منتظر تماس شما هستیم

میتوانید با شرکت تماس تلفنی داشته باشید تا ما در اسرع وقت به شما اطلاعات و کمک لازم را بدهیم.

ما در 24 ساعت شبانه روز آماده هستیم تا به یاری شما بشتابیم.