آخرین اخبار

  • اعطای نمایندگی در سراسر ایران
    اعطای نمایندگی در سراسر ایران

    شرکت آچیلان دُر ، به منظور توسعه شبکه فروش خود در تمامی استانهای کشور نماینده فعال می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مربوطه مراجعه و یا با شماره های 09128299813 و 02144973692 تماس حاصل فرمایید.

خدمات

خدمات شرکت در دوره گارانتی از نوع طلایی بوده (بدون قید و شرط) و پس از اتمام دوره گارانتی مشتری در صورت تمایل می تواند اقدام به تنظیم قرارداد یک ساله سرویس و نگهداری( مطابق با قرارداد پیوست) از نوع طلایی و یا نقره ای نماید در غیر این صورت مشتری مشمول خدمات نوع سوم عادی می گردد.

خدمات طلایی آچیلان دُر

الف) خدمات طلایی بدون قید و شرط می باشد. منظور از خدمات بدن قید و شرط رفع عیوبی هستند که حتی ناشی از عدم نگهداری صحیح مشتریان می باشد.

ب) مدت قرارداد خدمات طلایی پس از اتمام دوره گارانتی یکساله می باشد.

ج) هر درب ماهانه یک ماه بصورت کامل سرویس دوره ای میگردد. این سرویس به صورت رایگان بوده و درکلیه مناطق کشور به غیر از چند شهر خاص صورت می گیرد.

د) در صورت اعلام خرابی توسط مشتری رفع عیب به صورت شبانه روزی صورت گرفته که فقط هزینه ایاب و ذهاب مطابق با تعرفه شرکت دریافت می گردد.

ه) در صورت نیاز به تعویض قطعات، کلیه قطعات ( حتی شیشه و فریم در موارد غیر اضطرار) به صورت رایگان ارائه می گردد.

ی) کلیه هزینه ها اعم از هزینه تعمیر، تعویض، سرویس و همچنین هزینه ایاب ذهاب به صورت رایگان میباشد.

خدمات نقره ای آچیلان دُر

الف) مدت قرارداد خدمات طلایی پس از اتمام دوره گارانتی یکساله می باشد.

ب) کلیه درب ها هر دوماه یکبار به صورت کامل و رایگان در کلیه استان های کشور به غیر از چند شهر خاص سرویس می گردد.

ج) در صورت اعلام خرابی توسط مشتری رفع عیب به صورت شبانه روزی صورت گرفته که فقط هزینه ایاب و ذهاب مطابق با تعرفه شرکت دریافت می گردد.

د) در صورت نیاز به تعویض قطعات، کلیه قطعات ( حتی شیشه و فریم در موارد غیر اضطرار) با تخفیف 30 درصدی ارائه می گردد.

ه) کلیه هزینه ها اعم از هزینه تعمیر، تعویض، سرویس و همچنین هزینه ایاب ذهاب به صورت رایگان میباشد.

خدمات برنزی آچیلان دُر

الف) در این نوع خدمات نیازی به عقد قرارداد با مشتری نمی باشد

ب) سرویس کامل درب پس از اتمام دوره گارانتی تنها با درخواست مشتری و پس از اخذ هزینه آن از مشتری امکان پذیر می باشد.

ج) در صورت نیاز به تعویض قطعات، کلیه قطعات ( حتی شیشه و فریم در موارد غیر اضطرار) بر اساس لیست مصوب شرکت ارائه می گردد.

د) کلیه هزینه ها اعم از هزینه تعمیر، تعویض، سرویس و همچنین هزینه ایاب ذهاب بر اساس لیست قیمت مصوب شرکت اخذ خواهد گردید.