درب اتوماتیک اسلایدینگ

درب اتوماتیک اسلایدینگ دارای سنسورها یا حسگر های تشخیص هستند. هنگامی که فردی در دید سنسور قرار می گیرد، سنسورها با تشخیص وزن و یا تشخیص حرکت، یک سیگنال را به درب اتوماتیک اسلایدینگ ارسال می کنند و به آنها فرمان باز شدن می دهد. پس از مدت انتظار، دربها بسته می شوند. دربهای اتوماتیک به راحتی باز و بسته میشوند و در مکانهای پر رفت و آمد نصب میگردند.

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!