درب اتوماتیک سکشنال

سیستم هاي درب اتوماتیک سکشنال ( زیر سقفی ) :
این نوع دربها مصرف بسیاري در پارکینگ ساختمانهاي هوشمند و مدرن امروزي دارند. درب اتوماتیک سکشنال (زیرسقفی)، استاندارد روز اروپا می باشند و به علت مکانیزم خاص و مزایاي این سیستم در ایران نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته است. درب اتوماتیک سکشنال، مناسب فضاهایی می باشند که از لحاظ ارتفاع و فضاي پارکینگ داراي محدودیت هستند. فضاي لازم براي نصب درب سکشنال 25 سانت از ارتفاع می باشد.

سیستم هاي درب اتوماتیک سکشنال ( زیر سقفی ) :
این نوع دربها مصرف بسیاري در پارکینگ ساختمانهاي هوشمند و مدرن امروزي دارند. درب اتوماتیک سکشنال (زیرسقفی)، استاندارد روز اروپا می باشند و به علت مکانیزم خاص و مزایاي این سیستم در ایران نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته است. درب اتوماتیک سکشنال، مناسب فضاهایی می باشند که از لحاظ ارتفاع و فضاي پارکینگ داراي محدودیت هستند. فضاي لازم براي نصب درب سکشنال 25 سانت از ارتفاع می باشد.

نام درب سکشنال
درب اتوماتیک سکشنال

منتظر تماس شما هستیم

میتوانید با شرکت تماس تلفنی داشته باشید تا ما در اسرع وقت به شما اطلاعات و کمک لازم را بدهیم.

ما در 24 ساعت شبانه روز آماده هستیم تا به یاری شما بشتابیم.