سقف شیشه ای (Sky Light)

سقف شیشه ای به شیشه هایی گفته می شود که یا به صورت افقی قرار دارند یا زاوی ای بین 0تا 75 درجه با سطح افق قرار دارند. شیشه های سقفی باید مقاومت بیشتر از شیشه های پنجره داشته باشند. این شیشه ها نظیر شیشه پنجره بایستی بتوانند در برابر نیروی باد و خمش ناشی از ان مقاومت کنند. نیروی باد هم فشار مثبت و هم فشار منفی بر شیشه وارد می کند. از این رو این شیشه باید به گونه ای انتخاب شود که بتوتند خمش را در هر دو سطح شیشه و به هر دو طرف تحمل کند. اما بر خلاف شیشه های پنجره شیشه های سقف علاوه بر تحمل نیروی باد باید قادر وزن برف؛یخ و ایستادن اب و همچنین وزن خود شیشه (dead load) باشند . بار مرده ناشی از وزن شیشه ؛ نیرویی است که در اثر جاذبه زمین همواره و در هر لحظه بر شیشه های سقف وارد میشود. در کنار این نیروی دائمی وزن شیشه ؛نیروی ناشی از وزن برف و یخ و ایستادن اب در مقاطع زمانی خاص که ممکن است مدتی به درازا بکشد نیز بر این شیشه ها وارد میشود.شیشه معمولی به تنهایی قادر به تحمل این نیرو نیست .
شیشه های سقفی نسبت به شیشه های پنجره در معرض خطر شکست بیشتری قرار دارند.این خطرات میتوانند سقوط یا برخورد اجسام و یا طوفانها و گرد و غبار ناشی از ان باشند.شیشه ای برای سقف مناسب است که بعد از شکستن در قلب فریم باقی بماند و این ویژگی تنها در شیشه های لمینت باشند.در شیشه های سقفی دوجداره لایه بیرونی باید نیمه سکوریت باشد تا هم مقاومت مکانیکی ان نسبت به شیشه معمولی بیشتر باشد و هم بعد از شکست در فریم باقی بماند.جداره داخلی باید لمینت باشد تا احتمال افتادن و سقوط شیشه بعد از شکست به صفر برسد. استفاده از شیشه سکوریت به علت الگوی شکست خاص ان در شیشه های سقف پیشنهاد نمی شود.اما برای افزایش مقاومت شیشه سقف می تون در ساختار شیشه لمینت از این شیشه استفاده نمود.

سقف شیشه ای به شیشه هایی گفته می شود که یا به صورت افقی قرار دارند یا زاوی ای بین 0تا 75 درجه با سطح افق قرار دارند. شیشه های سقفی باید مقاومت بیشتر از شیشه های پنجره داشته باشند. این شیشه ها نظیر شیشه پنجره بایستی بتوانند در برابر نیروی باد و خمش ناشی از ان مقاومت کنند. نیروی باد هم فشار مثبت و هم فشار منفی بر شیشه وارد می کند. از این رو این شیشه باید به گونه ای انتخاب شود که بتوتند خمش را در هر دو سطح شیشه و به هر دو طرف تحمل کند. اما بر خلاف شیشه های پنجره شیشه های سقف علاوه بر تحمل نیروی باد باید قادر وزن برف؛یخ و ایستادن اب و همچنین وزن خود شیشه (dead load) باشند . بار مرده ناشی از وزن شیشه ؛ نیرویی است که در اثر جاذبه زمین همواره و در هر لحظه بر شیشه های سقف وارد میشود. در کنار این نیروی دائمی وزن شیشه ؛نیروی ناشی از وزن برف و یخ و ایستادن اب در مقاطع زمانی خاص که ممکن است مدتی به درازا بکشد نیز بر این شیشه ها وارد میشود.شیشه معمولی به تنهایی قادر به تحمل این نیرو نیست .
شیشه های سقفی نسبت به شیشه های پنجره در معرض خطر شکست بیشتری قرار دارند.این خطرات میتوانند سقوط یا برخورد اجسام و یا طوفانها و گرد و غبار ناشی از ان باشند.شیشه ای برای سقف مناسب است که بعد از شکستن در قلب فریم باقی بماند و این ویژگی تنها در شیشه های لمینت باشند.در شیشه های سقفی دوجداره لایه بیرونی باید نیمه سکوریت باشد تا هم مقاومت مکانیکی ان نسبت به شیشه معمولی بیشتر باشد و هم بعد از شکست در فریم باقی بماند.جداره داخلی باید لمینت باشد تا احتمال افتادن و سقوط شیشه بعد از شکست به صفر برسد. استفاده از شیشه سکوریت به علت الگوی شکست خاص ان در شیشه های سقف پیشنهاد نمی شود.اما برای افزایش مقاومت شیشه سقف می تون در ساختار شیشه لمینت از این شیشه استفاده نمود.

نام شیشه لایه دار
سقف شیشه ای (Sky Light)

منتظر تماس شما هستیم

میتوانید با شرکت تماس تلفنی داشته باشید تا ما در اسرع وقت به شما اطلاعات و کمک لازم را بدهیم.

ما در 24 ساعت شبانه روز آماده هستیم تا به یاری شما بشتابیم.