مقالات و آموزش‌ها

درب اتوماتیک تلسکوپی

Telescopic Automatic Doors

درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی به گونه ای از درب برقی گفته می شود که لت ها ( لنگه های درب برقی ) به جای اینکه به سمت مخالف هم حرکت کنند، به یک طرف می روند. در این حالت هر دو لت درب اتوماتیک متحرک می باشد و لت های درب برقی روی یکدیگر حرکت می کنند به گونه ای که لت دوم با سرعت ۱/۲ نسبت به لت اول حرکت می کند تا با سرعت مناسب و هماهنگ با هم به سمت دیوار یا لت ثابت تعبیه شده برسند.درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی مناسب فضاهایی می باشد که نیاز حداکثری به بازشوی ورودی آنها هست.در این صورت این نوع درب اتوماتیک شیشه ای می تواند نیاز ما را پاسخگو باشد.بدین ترتیب همان طور که در بالا توضیح داده شده ساختار درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی به گونه ای است که از ۲ یا ۴ لت تشکیل شده است. و حرکت این لت ها به گونه ای است که در امتداد هم میلغزند و در نهایت تمام لت ها به یک سمت و پشت لت ثابت جمع می شوند.

نوشته های مشابه